حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها بلا فاصله پس از تایید پرداخت ارسال می شوند.. شما  هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. 


تمام گرینه های ارسال،  امن و مطمئن و دارای  بیمه هستند